Föreningen Wiborg rf.

Föreningen Wiborg rf. är Östra Finlands Nation vid Helsingfors Universitets garantiförening (www.ofn.fi).

Föreningens syfte är att fungera som en understödande förening till ÖFN och att ideellt och ekonomiskt stöda ÖFNs verksamhet. Föreningen har dessutom av nationsmötet utsetts till nationens äldremedlemsförening.

Föreningen grundades 2011 och kan som medlem anta personer som stöder föreningens mål och som har ett intresse i nationen eller Viborgstraditioner. Många medlemmar är äldre medlemmar av ÖFN, men även andra personer som vill stöda ÖFN och dess traditioner kan ansöka om medlemskap. Även sammanslutningar kan bli medlem av föreningen.

Föreningen arrangerar i samband med sina vår- och höstmöten program för sina medlemmar, ofta i form av ett besök till något intressant ställe. Det har även arrangerats exkursioner till intressanta mål på sommaren, såsom Mustila arboretum och Simsalö. Dessutom deltar föreningen aktivt i nationens program såsom årsfesten och arrangerar tillsammans med de yngre äldre medlemmarna av nationen en gemensam fest på hösten. Föreningen deltar även årligen i den Viborgska 7 januarisoarén (www.wiborg.fi).

Dataskydd

För information om hur dina personuppgifter behandlas eller önskan om korrigering eller radering av uppgifter, vänligen kontakta föreningens ordförande (ordforande (ät) foreningenwiborg.fi) för att ta del av våra dataskyddsregister. Så länge medlemskapet eller årsdeltagandet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen av dem.