Program

Föreningen arrangerar program i samband med vårmötet, som ofta arrangeras på Kristi Himmelsfärd, samt höstmötet vilken ofta arrangeras i november. Dessutom arrangeras sommarexkursioner, ofta i Nyland. Årligen deltar vi även på 7de Jauarisoarén samt arrangerar program tillsammans med Östra Finlands Nations Yngre Äldre medlemmar, såsom en gemensam Julfest.

Mera information om vårt aktuella program hittas på vår facebooksida

Föreningens medlemmar blir även av nationen inbjuden till årsfest samt kuratorsskiftesmiddag.

Tidigare program

Föreningen har bland annat arrangerat besök till Stensböle och Tjusterby gård i Östra Nyland samt tillsammans med nationen besökt Viborg. Föreningen deltog även på Västmanlands-Dala nations Vårbal i Uppsala år 2019. Vi har även besökt centrumbiblioteket Ode och Arboretum Mustila samt rest med J.L.Runeberg till Borgå, där vi besökt Borgå Gymnasiums bibliotek.