Styrelse

Föreningens styrelse består år 2023 av Alexander Grandin (ordf.), Fredric Granberg, Henri Lohilahti, Hanna Othman, Olavi Luukkanen, Albert Andersson, Jenny Skoglund samt suppleanterna Katarina Sikow och Linn Roskvist.

Styrelsen nås via styrelse (ät) foreningenwiborg.fi och ordförande via ordforande (ät) foreningenwiborg.fi.

Föreningens verksamhetsgranskare är ÖFN inspektor Kai Nordlund samt äldre medlem Reidar Udd. ÖFN:s kurator har närvaro- och yttranderätt på föreningens och styrelsens möten.

Bank

Föreningen Wiborg rf.

Konto Aktia FI77 4055 0011 1726 95 BIC: HELSFIHH